×
Reset Filters
Close
Close
Agenda

Event menu

Scroll top

Agenda filters

Event days
All days
Thu
Fri
Sat
Sun
Mon
Tue
Wed
14
15
16
17
18
19
20
Event stages (1)
All stages

Agenda filters

Event days
All days
Thu
Fri
Sat
Sun
Mon
Tue
Wed
14
15
16
17
18
19
20
Event stages (1)
All stages

Agenda

Oct 14, 2021
09:00 - 10:00 (GMT+03:00)
Oct 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 09:00 10/14/2021 10:00 Raport asupra temei congresului: Practica stomatologică. Perspective și limite / Report on the Congress’ theme: Dental practice. Perspectives and limits - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Prof. Dr. Radu Septimiu CÂMPIAN,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232

Raport asupra temei congresului: Practica stomatologică. Perspective și limite / Report on the Congress’ theme: Dental practice. Perspectives and limits

09:00 - 10:00 (GMT+03:00)
October 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 09:00 10/14/2021 10:00 Raport asupra temei congresului: Practica stomatologică. Perspective și limite / Report on the Congress’ theme: Dental practice. Perspectives and limits - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Prof. Dr. Radu Septimiu CÂMPIAN,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232
Prof. Dr. Radu Septimiu CÂMPIAN
Prof. Dr. Radu Septimiu CÂMPIAN
Radu Câmpian - Activități importante și determinante în medicina dentară sunt practica medicală, formarea profesională a studenților și rezidenților, cercetarea științifică și organizarea profesională specifică în contextul social și economic. În toate aceste domenii, profesorul Radu Septimiu Câmpian a înregistrat performanțe notabile. Ca profesionist apreciat și decan al facultății de medicina dentară în două legislaturi la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca a adus contribuții importante la dezvoltarea învățământului stomatologic. Vizibilitatea științifică este relevată de articolele științifice publicate dintre care peste 50 de articole științifice cotate ISI și BDI publicate în ultimii 5 ani. Este vicepreședinte al Colegiului Medicilor Stomatologi din România și conduce colegiul teritorial Cluj. Ca membru în comisii juridice la nivel local și național a acumulat o experiență valoroasă pe care o împărtășește colegilor în cadrul masteratului de medicină dentară judiciară pe care l-a înființat. Profesorul Radu Septimiu Câmpian este inițiatorul Congresului de medicină dentară Transilvania care se află acum al a 12-a ediție.

Radu Câmpian - Important and decisive activities in dentistry are medical practice, professional training of students and residents, scientific research and specific professional organization in the social and economic context. In all these fields, professor Radu Septimiu Câmpian recorded notable performances. As a respected professional and dean of the Faculty of Dentistry in two mandates at the University of Medicine and Pharmacy "Iuliu Hațieganu" in Cluj-Napoca, he brought important contributions to the development of dental education. Scientific visibility is revealed by published scientific articles, of which over 50 scientific articles listed ISI and BDI were published during the last 5 years. He is vice-president of the Romanian College of Dentists and leads the Cluj territorial college. As a member of local and national legal commissions, he has gained valuable experience, that he shares with colleagues in the master's degree in forensic dentistry that he has established. Professor Radu Septimiu Câmpian is the initiator of the Transylvania Dental Congress, which has now reached its 12th edition.Prof. Dr. Radu Septimiu CÂMPIAN' sessions:

09:00 - 10:00 (GMT)
Oct 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 09:00 10/14/2021 10:00 Europe/Bucharest Raport asupra temei congresului: Practica stomatologică. Perspective și limite / Report on the Congress’ theme: Dental practice. Perspectives and limits - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Prof. Dr. Radu Septimiu CÂMPIAN,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232
16:30 - 17:30 (GMT)
Oct 16, 2021
Keynote
Add to calendar 10/16/2021 16:30 10/16/2021 17:30 Europe/Bucharest Masă rotundă: Legislația aplicabilă în practica stomatologică curentă/ Round table: Legislation in current dental practice - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Dr. Mihai Iepure,
Prof. Dr. Radu Septimiu CÂMPIAN,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232


10:00 - 10:30 (GMT+03:00)
Oct 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 10:00 10/14/2021 10:30 Noul ghid clinic european de tratament al parodontitelor: descriere concisă bazată pe dovezi/ The new European Federation of Periodontology Clinical Guidelines to treat periodontitis: a concise evidence-based description - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Prof. Dr. Alexandra Livia Roman,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232

Noul ghid clinic european de tratament al parodontitelor: descriere concisă bazată pe dovezi/ The new European Federation of Periodontology Clinical Guidelines to treat periodontitis: a concise evidence-based description

10:00 - 10:30 (GMT+03:00)
October 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 10:00 10/14/2021 10:30 Noul ghid clinic european de tratament al parodontitelor: descriere concisă bazată pe dovezi/ The new European Federation of Periodontology Clinical Guidelines to treat periodontitis: a concise evidence-based description - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Prof. Dr. Alexandra Livia Roman,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232
 Prof. Dr. Alexandra Livia Roman
Prof. Dr. Alexandra Livia Roman
ROMAN Alexandra Livia - Absolventă a IMF Cluj-Napoca, șefă de promoție.

Pozitie actuală: ●2008-prezent Profesor abilitat, Sef Disciplină de Parodontologie, Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca. ●2010-prezent Coordonator in UMF Cluj al Programului de Pregatire in Rezidentiat, specialitatea Parodontologie, ●Medic primar in specialitatile: Parodontologie si Stomatologie Generala; ●Conducator de doctorat, ●Membru al Comisie de Medicina Dentara/CNADCU.

Coordonator proiecte de cercetare:

Responsabil Partener pentru ●Parteneriate in domenii prioritare, cod 42141/01.10.2008: „Rolul terapiei cognitiv-comportamentale in tratamentul parodontal chirurgical: un trial clinic randomiza,. PSIDENT; 

Director de proiect in 3 proiecte nationale: ●PNII-PT-PCCA-2013-4-1474, Comportamentul celulelor mezenchimale stromale in relatie cu un nou material compozit in terapia parodontala regenerativa moderna, STEMDENT, contract 127/2014; ●Program IDEI/Cercetare exploratorie, cod 1341/2008, Evaluarea interdisciplinara a rezultatelor tratamentului recesiunilor tisulare marginale prin grefe gingivale; ●Proiect CNCSIS, cod 34 and 60, Imbunatatirea prognosticului dintilor posteriori devitali prin perfectarea calitatii obturatiilor radiculare, contract 6669/14/07.2000;

Granturi internationale individuale de cercetare: ●Evaluarea biocompatibilitatii si adeziunii celulare a componentelor implantelor transgingivale (Evaluation of the biocompatibility and cell adhesion of trans-gingival implant components), Liege University, Belgium (3 luni, finantat de Wallonie Bruxells International); ●Posibilitati de tratament chirurgical al recesiilor si leziunilor de furcatie (Possibilities for surgical treatment of gingival recessions and furcation lesions), Faculté d’Odontologie, Université de la Méditerranée Aix Marseille II, France (10 luni, finantat de Agence Universitaire de la Francophonie);

Colaborator in 1 Proiect FP7 (ORCAB- nr.242084).

Teme de cercetare de interes si expertiza: 1)Investigari ale rezultatelor interventiilor chirurgicale muco-gingivale de acoperire a retractiilor gingivale, 2)Investigarea potentialului regenerator intrinsec al tesuturilor orale, 3)Biocompatibilitatea materialelor dentare asupra celulelor orale, 4)Studii asupra influentei biomaterialelor in prezervarea alveolara (investigatii histologice/histometrice in vindecarea precoce si tardiva a alveolelor post-extractionale folosind un model canin). Expertiza in ●biologia celulelor stem in relatie cu biomaterialele dentare, ●regenerare parodontala de la trialuri clinice la make-up celular, ●modele animale de studiu a regenerarii parodontale.

Autor a 37 articole publicate in reviste ISI Thompson din care 25 ca autor principal, 16 articole CNCSIS B+, 33 articole in alte baze de date de interes.

ROMAN Alexandra Livia - Graduated from IMF Cluj-Napoca, head of promotion.

Current position: ●2008-present - Professor, Head of Periodontology Department, Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca, ●2010-present- Coordinator of the Periodontology Residency Program in the university, ●Senior doctor in Periodontology and General dentistry, Regional Clinical Hospital Cluj-Napoca; ●2015- present PhD Coordinator after the obtaining of the Habilitation Certificate, ●2016-2020 -Member of CNADCU, Dental Medicine Committee.

Coordinator of research projects as Project Director or Partner team leader:

● National Parteneriate Program: „ The role of cognitive behavioral therapy in the periodontal surgical treatment: a randomized clinical trial. PSIDENT, cod 42141 /01.10.2008 (partner team leader). ●National Parteneriate Program, 2013 Competition: ” The behavior of oral mesenchymal cells in relationship with a new resin composite material in modern regenerative periodontal therapy-STEMDENT”, contract 127/2014. ●National IDEI Program (Exploratory Research Projects): „Interdisciplinary evaluation of the results of the treatment of marginal tissular recessions by means of gingival grafts”, cod 1341/2008. ●CNFIS Project ”Increasing the prognosis of posterior non-vital teeth by perfecting the quality of radicular fillings” cod 34/ 60, contract 6669/14/07.2000.                                                   Prof. Dr. Alexandra Livia Roman' sessions:

10:00 - 10:30 (GMT)
Oct 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 10:00 10/14/2021 10:30 Europe/Bucharest Noul ghid clinic european de tratament al parodontitelor: descriere concisă bazată pe dovezi/ The new European Federation of Periodontology Clinical Guidelines to treat periodontitis: a concise evidence-based description - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Prof. Dr. Alexandra Livia Roman,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232


10:30 - 11:00 (GMT+03:00)
Oct 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 10:30 10/14/2021 11:00 Leziunile odontale ale dinților temporari – între prevenție și amânarea tratamentului/ Temporary teeth decay between prevention and non - intervention - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Conf. Dr. Alexandrina Muntean,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232

Leziunile odontale ale dinților temporari – între prevenție și amânarea tratamentului/ Temporary teeth decay between prevention and non - intervention

10:30 - 11:00 (GMT+03:00)
October 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 10:30 10/14/2021 11:00 Leziunile odontale ale dinților temporari – între prevenție și amânarea tratamentului/ Temporary teeth decay between prevention and non - intervention - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Conf. Dr. Alexandrina Muntean,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232
Conf. Dr. Alexandrina Muntean
Conf. Dr. Alexandrina Muntean
Conf.  Dr. Alexandrina Muntean

Medic Primar în Specialitatea Pedodonție,

Medic Primar în Specialitatea Ortodonție si Ortopedie Dento-Facială

Șef Disciplineă Pedodonție, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hatieganu ” Cluj-Napoca

Vicepreședinte al Asociației Nationale de Stomatologie Pediatrică din România ANSPR

Activitatea didactică constă în cursuri și stagii clinice cu studenții ciclului de licență și cu medicii rezidenți. Activitatea științifică se axează în special pe prevenția și profilaxia leziunilor odontale și a anomaliilor dento-maxilare pentru a asigura o sănătate oro-dentară adecvată a copiilor și adolescenților. Rezultatele cercetărilor s-au concretizat în articole in extenso în reviste ISI și BDI (65), cărți (3) și capitole de carte (60), conferințe (15) și participări la manifestări știintifice (70).

Assoc. Prof. Dr. Alexandrina Muntean

Dental physicial in the specialty Paedodontics

Dental physician in the specialty Orthodontics and Dento-Facial Orthopedics

Head of Paedodontics Discipline, Faculty of Dental Medicine, University of Medicine and Pharmacy

Vicepresident  ANSPR

Teaching activity consists of courses and clinical internships with undergraduate students and resident doctors. The scientific activity focuses in particular on the prevention and prophylaxis of dental lesions and dento-maxillary anomalies to ensure adequate oro-dental health of children and adolescents. The research results were translated into extensive articles in ISI and BDI journals (65), books (3) and book chapters (60), conferences (15) and participation in scientific events (70).Conf. Dr. Alexandrina Muntean' sessions:

10:30 - 11:00 (GMT)
Oct 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 10:30 10/14/2021 11:00 Europe/Bucharest Leziunile odontale ale dinților temporari – între prevenție și amânarea tratamentului/ Temporary teeth decay between prevention and non - intervention - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Conf. Dr. Alexandrina Muntean,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232


11:00 - 11:15 (GMT+03:00)
Oct 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 11:00 10/14/2021 11:15 Tendințe actuale în diagnosticul și tratamentul eroziunii dentare/ Current trends in the diagnosis and treatment of dental erosion - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Șef Lucr. Dr. Andrea Maria Chisnoiu,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232

Tendințe actuale în diagnosticul și tratamentul eroziunii dentare/ Current trends in the diagnosis and treatment of dental erosion

11:00 - 11:15 (GMT+03:00)
October 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 11:00 10/14/2021 11:15 Tendințe actuale în diagnosticul și tratamentul eroziunii dentare/ Current trends in the diagnosis and treatment of dental erosion - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Șef Lucr. Dr. Andrea Maria Chisnoiu,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232
Șef Lucr. Dr. Andrea Maria Chisnoiu
Șef Lucr. Dr. Andrea Maria Chisnoiu
Șef Lucr. Dr. Andrea Maria Chisnoiu

Dr. Andrea Maria Chisnoiu- Absolventă al Facultății de Medicină Dentară în cadrul U.M.F. “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, promoția 2006.

Este medic primar în protetică dentară. Este doctor în Știinte Medicale, domeniul Medicină Dentară din anul 2015. A urmat stagii de perfecționare în străinatate (Franța) în cadrul programelor postuniversitare (CID-CDF), precum și a proiectelor de cercetare din care a facut parte.

Cariera universitară și-a început-o în 2007 în cadrul Disciplinei de Protetică Dentară, Departamentul de Protetică și Materiale Dentare al Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, unde actualmente este Șef de Lucrari.

Este autor si coautor al unor cărți de specialitate în limbile română, engleză și franceză, precum și al unor articole publicate în reviste de specialitate indexate în baze de date naționale și internaționale. De asemenea este autor a mai multor lucrări știntifice prezentate la manifestări naționale și internaționale.

Membru al Societatii de Stomatologie Estetică din Romania si a European Association of Prosthodontics din 2013.

Practica si-o defasoara in cabinetul privat din 2006.

Dr. Andrea Maria Chisnoiu graduated the Faculty of Dentistry within “Iuliu Hațieganu” University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca in 2006.

She is a specialist in prosthodontics. She has a PhD in Medical Sciences, the field of Dentistry since 2015. She followed internships abroad (France) in postgraduate programs (CID-CDF), as well as research projects of which she was part.

She started her academic career in 2007 within the Discipline of Prosthodontics, Department of Prosthetics and Dental Materials of "Iuliu Hațieganu" University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca, where she is currently Lecturer.

Dr. Chisnoiu is author and co-author of speciality books in Romanian, English and French, as well as of articles published in academic journals indexed in national and international databases. Author of several scientific papers presented at national and international events.

Currently she is member of the Romanian Society of Aesthetic Dentistry and of the European Association of Prosthodontics since 2013.

She has been practicing in private practice since 2006.Șef Lucr. Dr. Andrea Maria Chisnoiu' sessions:

11:00 - 11:15 (GMT)
Oct 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 11:00 10/14/2021 11:15 Europe/Bucharest Tendințe actuale în diagnosticul și tratamentul eroziunii dentare/ Current trends in the diagnosis and treatment of dental erosion - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Șef Lucr. Dr. Andrea Maria Chisnoiu,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232


11:15 - 11:30 (GMT+03:00)
Oct 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 11:15 10/14/2021 11:30 Manifestările stresului în cavitatea orală, evaluat în perioada pandemiei/ Oral manifestations of stress, assessed during the pandemic - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Dr. Mirela FLUERASU,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232

Manifestările stresului în cavitatea orală, evaluat în perioada pandemiei/ Oral manifestations of stress, assessed during the pandemic

11:15 - 11:30 (GMT+03:00)
October 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 11:15 10/14/2021 11:30 Manifestările stresului în cavitatea orală, evaluat în perioada pandemiei/ Oral manifestations of stress, assessed during the pandemic - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Dr. Mirela FLUERASU,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232
Dr. Mirela FLUERASU
Dr. Mirela FLUERASU
Dr. Fluerasu Mirela a absolvit Facultatea de Stomatologie din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie ”Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca, promotia 2000. Dna dr. este medic primar Stomatologie Generala (2009) si medic primar Protetica Dentara (2017). Doctoratul in domeniul Medicina Dentara, l-a obtinut in anul 2020, teza dansei avand ca subiect corelatiile dintre modificarile ocluzale si modificarile structurale si functionale ale articulatiei temporo-mandibulare.

Din anul 2009, dr. Fluerasu este cadru didactic la Catedra de Protetica Dentara, U.M.F. ”Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca, iar practica privata si-o desfasoara, din 2004, la ”Mirdent – Dental Studio”.

Activitate sa de cercetare a fost valorificata in numeroase lucrari stiintifice pe teme de ocluzologie, disfunctie temporo-mandibulara si bruxism.

   

Dr. M. I. Fluerasu graduated the Faculty of Dentistry at the "Iuliu Hatieganu" University of Medicine and Pharmacy ,Cluj-Napoca in 2000 and she has been registered as a specialist in General Dentistry since 2009 and in Prosthodontics from 2017.

Since 2020, dr. Fluerasu holds a PhD in Medical Sciences, Dental Medicine with a thesis concerning the correlation between occlusal changes and structural and functional changes of the temporomandibular joint.

Dr. M.I. Fluerasu is teaching assistant at the Department of Prosthodontics, U.M.F. "Iuliu Hatieganu", Cluj-Napoca since 2009, and she helds  a private practice, since 2004, at "Mirdent - Dental Studio".

Her studies have been published  in numerous papers in the field of occlusology, temporo-mandibular dysfunction and bruxism.Dr. Mirela FLUERASU' sessions:

11:15 - 11:30 (GMT)
Oct 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 11:15 10/14/2021 11:30 Europe/Bucharest Manifestările stresului în cavitatea orală, evaluat în perioada pandemiei/ Oral manifestations of stress, assessed during the pandemic - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Dr. Mirela FLUERASU,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232


11:30 - 11:45 (GMT+03:00)
Oct 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 11:30 10/14/2021 11:45 Managementul cabinetului dentar în era COVID-19/ The management of the dental office in the Covid-19 era - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Prof. Dr. Ondine Lucaciu,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232

Managementul cabinetului dentar în era COVID-19/ The management of the dental office in the Covid-19 era

11:30 - 11:45 (GMT+03:00)
October 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 11:30 10/14/2021 11:45 Managementul cabinetului dentar în era COVID-19/ The management of the dental office in the Covid-19 era - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Prof. Dr. Ondine Lucaciu,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232
Prof. Dr. Ondine Lucaciu
Prof. Dr. Ondine Lucaciu
Prof. Dr. Ondine Patricia Lucaciu

Dr. Lucaciu, Ondine Patricia (ID-ul autorului: 25027765600), și-a susținut teza de doctorat „Ingineria țesutului osos utilizabil în plastia defectelor osoase cranio-maxilo-faciale. Un studiu efectuat pe un model animal ”în 2009. OL a publicat în domeniul medical 27 de articole în reviste cotate ISI (6 articole în calitate de autor principal și 1 în calitate de coautor în Q1, 3 articole în calitate de autor principal și 2 în calitate de coautor în Q2 , 12 articole în calitate de autor principal și 3 în calitate de coautor în Q3), 21 de articole în reviste cotate de BDI, 2 cărți și 12 capitole de cărți. Ea și-a susținut teza de abilitare în 2019 „Strategii inovatoare în terapiile de regenerare a țesuturilor orale pentru îmbunătățirea calității vieții pacienților.”. Competență în ingineria țesuturilor, obținută în urma unui program de instruire în cadrul Programului de cooperare științifică în Hightech Research Zenter (HFZ), Departamentul de Chirurgie Cranio-Maxilo-Facială, sub supravegherea Prof. Dr. Dr. Hans-Florian Zeilhofer. OL a fost director de proiect în două proiecte naționale, manager științific al unui proiect național și membru al echipei într-un grant internațional și 7 granturi naționale. Cercetarea ei a fost premiată cu 14 premii internaționale și naționale. Este medic primar chirurgie orală, cu expertiză în implantologie. În domeniul cercetării, are experiență în celulele stem, ingineria țesuturilor, medicina regenerativă, osteointegrare.

Dr. Lucaciu, Ondine Patricia (Author ID: 25027765600), DMD, PhD, defanded her PhD thesis “Tissue engineering of bone tissue usable in cranio-maxillofacial bone defect plasty. A study performed on an animal model” in 2009. OL published in medical field 27 articles in ISI rated journals (6 articles as principal author and 1 as co-author in Q1, 3 articles as principal author and 2 as co-author in Q2, 12 articles as principal author and 3 as co-author in Q3), 21 articles in IDB rated journals, 2 books and 12 book chapters. She defanded ger habilitation thesis in 2019 “Innovative strategies in oral tissue regeneration therapies for enhancing life quality of patients.”. Competence in Tissue Engineering, obtained following a training program as part of the Scientific Cooperation Program in Hightech Research Zenter (HFZ), Department of Cranio-Maxillofacial Surgery, under the supervision of Prof. Dr. Dr. Hans-Florian Zeilhofer. OL was project director of two national projects, scientific manager of one national project and team member in one international and 7 national grants. Her work was awarded with 14 international and national awards. She is a senior oral surgent, with expertise in implantology. In the field of research, she has expertise in stem cells, tissue engineering, regenerative medicine, osseointegration.Prof. Dr. Ondine Lucaciu' sessions:

11:30 - 11:45 (GMT)
Oct 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 11:30 10/14/2021 11:45 Europe/Bucharest Managementul cabinetului dentar în era COVID-19/ The management of the dental office in the Covid-19 era - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Prof. Dr. Ondine Lucaciu,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232


11:45 - 12:00 (GMT+03:00)
Oct 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 11:45 10/14/2021 12:00 Considerații etice și legale privind practica ,,turismului” dentar/ Ethical and legal considerations regarding the dental “tourism” - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Conf. Dr. Maria Aluaș,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232

Considerații etice și legale privind practica ,,turismului” dentar/ Ethical and legal considerations regarding the dental “tourism”

11:45 - 12:00 (GMT+03:00)
October 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 11:45 10/14/2021 12:00 Considerații etice și legale privind practica ,,turismului” dentar/ Ethical and legal considerations regarding the dental “tourism” - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Conf. Dr. Maria Aluaș,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232
Conf. Dr. Maria Aluaș
Conf. Dr. Maria Aluaș
Conf. Dr. Maria Aluaș

Maria Aluaș este membru al Facultăţii de Medicină Dentară a Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, fiind titularul cursurilor de Bioetica și Etică și Integritate academică. Totodată își desfășoară activitatea la Centrul de Bioetică a Universității Babeș-Bolyai. Colaborează cu Colegiul medicilor Alba, în calitate de Consilier juridic. Este membru al mai multor asociații europene de profil: European Association of Centers of Medical Ethics (EACME), fiind membru în board, European Association of Health Law și European Network of Clinical Ethics CommitteesConf. Dr. Maria Aluaș' sessions:

11:45 - 12:00 (GMT)
Oct 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 11:45 10/14/2021 12:00 Europe/Bucharest Considerații etice și legale privind practica ,,turismului” dentar/ Ethical and legal considerations regarding the dental “tourism” - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Conf. Dr. Maria Aluaș,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232
11:00 - 11:15 (GMT)
Oct 16, 2021
Keynote
Add to calendar 10/16/2021 11:00 10/16/2021 11:15 Europe/Bucharest Considerații etice și legale privind practica ,,turismului” dentar/ Ethical and legal considerations regarding the dental “tourism” - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Conf. Dr. Maria Aluaș,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232


12:00 - 12:10 (GMT+03:00)
Oct 14, 2021
Break
Add to calendar 10/14/2021 12:00 10/14/2021 12:10 Pauză/ Break - Congresul Transilvania 2021

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232

Pauză/ Break

12:00 - 12:10 (GMT+03:00)
October 14, 2021
Break
Add to calendar 10/14/2021 12:00 10/14/2021 12:10 Pauză/ Break - Congresul Transilvania 2021

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232
12:10 - 13:10 (GMT+03:00)
Oct 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 12:10 10/14/2021 13:10 Biological bone augmentation - what are the basics, where are the limits/ Augmentarea osoasă biologică: care sunt noțiunile de bază, unde sunt limitele? - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Dr. Frank Zastrow,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232

Biological bone augmentation - what are the basics, where are the limits/ Augmentarea osoasă biologică: care sunt noțiunile de bază, unde sunt limitele?

12:10 - 13:10 (GMT+03:00)
October 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 12:10 10/14/2021 13:10 Biological bone augmentation - what are the basics, where are the limits/ Augmentarea osoasă biologică: care sunt noțiunile de bază, unde sunt limitele? - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Dr. Frank Zastrow,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232
Dr. Frank Zastrow
Dr. Frank Zastrow
Dr. Frank Zastrow M.Sc. is oral surgeon from Heidelberg, Germany, and founder of the educational platform

 www.myimplantbusiness.com

After he finished 2004 the dental school in the University of Heidelberg, Germany, he became research associate at the oral surgery and maxillofacial surgery department of the University clinic of Heidelberg (medical director: Prof. Dr. J. Mühling).

2008 he got licensed for dentistry and oral surgery, doctorate from University of Heidelberg.

2009-2012 he practiced as oral surgeon at the private clinic Schloss Schellenstein, Olsberg, Germany (medical director: Prof. Dr. Fouad Khoury) and until 2012 he was Senior Physician at the private clinic Schloss Schellenstein.

2011 he licensed to `Master M.Sc. Implantology and Dental Surgery` in the University of Münster, Germany.

Since 2012 he is owner of the private clinic Dr. Zastrow & Colleagues in Wiesloch, Germany and gives international courses.

Dr. Frank Zastrow M.Sc. is also founder of the educational platform

 www.myimplantbusiness.com 

Dr. Frank Zastrow M.Sc. este chirurg oral din Heidelberg, Germania, și fondatorul platformei educaționale  www.myimplantbusiness.com

După ce a terminat în 2004 Facultatea de Medicină Dentară a Universității din Heidelberg, Germania, a devenit asociat de cercetare la secția de chirurgie orală și chirurgie maxilo-facială a clinicii universitare din Heidelberg (director medical: Prof. Dr. J. Mühling).

În anul 2008 a obținut licența pentru stomatologie și chirurgie orală, doctorat la Universitatea din Heidelberg.

În perioada 2009-2012 a practicat chirurgia orală la clinica privată Schloss Schellenstein, Olsberg, Germania (director medical: prof. Dr. Fouad Khoury) și până în 2012 a fost medic coordonator la clinica privată Schloss Schellenstein.

În anul 2011 a obținut licența pentru „Master M.Sc. Implantologie și chirurgie dentară` la Universitatea din Münster, Germania.

Din 2012 este proprietarul clinicii private Dr. Zastrow & Colleagues din Wiesloch, Germania și susține cursuri internaționale.

Dr. Frank Zastrow M.Sc. este, de asemenea, fondatorul platformei educaționale www.myimplantbusiness.comDr. Frank Zastrow' sessions:

12:10 - 13:10 (GMT)
Oct 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 12:10 10/14/2021 13:10 Europe/Bucharest Biological bone augmentation - what are the basics, where are the limits/ Augmentarea osoasă biologică: care sunt noțiunile de bază, unde sunt limitele? - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Dr. Frank Zastrow,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232


13:10 - 13:35 (GMT+03:00)
Oct 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 13:10 10/14/2021 13:35 One RECI – o nouă orientare MicroMega/ One RECI – a new Micro-Mega orientation - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Șef Lucr. Dr. Sanda Cîmpean,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232

One RECI – o nouă orientare MicroMega/ One RECI – a new Micro-Mega orientation

13:10 - 13:35 (GMT+03:00)
October 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 13:10 10/14/2021 13:35 One RECI – o nouă orientare MicroMega/ One RECI – a new Micro-Mega orientation - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Șef Lucr. Dr. Sanda Cîmpean,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232
Șef Lucr. Dr. Sanda Cîmpean
Șef Lucr. Dr. Sanda Cîmpean
Sanda Cîmpean - Sef de Lucrari si Doctor in Medicina Dentara la Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu”, Facultatea de Medicina Dentara, Departamentul de Odontologie si Endodontie, Cluj-Napoca incepand cu anul 2002. Lucreaza in cabinetul sau privat din 1997. Este atat membru fondator cat si presedintele Asociatiei Clujene pentru Cercetare in Endodontie. Tine stagii si cursuri preclinice si clinice de Endodontie si Terapie Conservatoare la studenti si rezidenti, fiind coordonatorul programului de rezidentiat pe specialitatea de Endodontie al facultatii din Cluj. Este autorul unor numeroase articole stiintifice legate de instrumentarea canalelor radiculare, obturarea si reconstituirea lor cu diverse materiale. A susținut multiple conferinte si worshopuri nationale pe variate teme endodontice din anul 2009.

Sanda Cîmpean - University Lecturer, DDS, PhD, Department of Conservative Dentistry and Endodontics, Faculty of Dental Medicine, Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, since 2002. She has a private practice in Cluj from 1997. She is founding member and president of the Endodontic Research Association from Cluj. She teaches for the undergraduate level and postgraduate level in Conservative Dentistry and Endodontics since 1994. Coordinator of endodontic residents from the Faculty of Dental Medicine, Cluj-Napoca and author of numerous researches on root canal instrumentation and obturation, as well as post-endodontic core build-up materials. She has held numerous postgraduate conferences on various endodontic topics and organized workshops in national congresses since 2009.Șef Lucr. Dr. Sanda Cîmpean' sessions:

13:10 - 13:35 (GMT)
Oct 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 13:10 10/14/2021 13:35 Europe/Bucharest One RECI – o nouă orientare MicroMega/ One RECI – a new Micro-Mega orientation - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Șef Lucr. Dr. Sanda Cîmpean,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232


13:35 - 14:00 (GMT+03:00)
Oct 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 13:35 10/14/2021 14:00 Remover: o nouă soluție în retratamentul endododntic/ Remover: a new solution in the endodontic retreatment - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Dr. Ioana Sofia Ciutrilă,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232

Remover: o nouă soluție în retratamentul endododntic/ Remover: a new solution in the endodontic retreatment

13:35 - 14:00 (GMT+03:00)
October 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 13:35 10/14/2021 14:00 Remover: o nouă soluție în retratamentul endododntic/ Remover: a new solution in the endodontic retreatment - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Dr. Ioana Sofia Ciutrilă,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232
Dr. Ioana Sofia Ciutrilă
Dr. Ioana Sofia Ciutrilă
Dr. Ioana Sofia Ciutrilă - Asistent Universitar si Doctor in Medicina Dentara la Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu”, Facultatea de Medicina Dentara, Departamentul de Odontologie si Endodontie, Cluj-Napoca incepand cu anul 2008. Practică privată la Centrul Medical Samus din 2009. Asistent Asociat la Universitatea Victor Segalen Bordeaux2 (2005-2007). Este atat membru fondator cat si secretarul Asociatiei Clujene pentru Cercetare in Endodontie. Face cercetare in domeniul culorii, a materialelor ceramice cât și în domeniul endodontic. A tinut multiple conferinte si work-shopuri nationale si internationale pe variate teme endodontice si de alegerea a culorii inca din anul 2009.

Dr. Ioana Sofia Ciutrilă - Assistant Professor, DDS, PhD, Department of Conservative Dentistry and Endodontics, Faculty of Dental Medicine, Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania since 2008. Private practice in Centrul Medical Samus from 2009.  Associate Professor at Victor Segalen University of Bordeaux2 (2005-2007). She is founding member and secretary of the Endodontic Research Association from Cluj. She is doing researches on color and ceramic materials as well as on endodontic issues.  She has held numerous postgraduate conferences on various endodontic and prosthetic topics and organized workshops in national and international congresses.Dr. Ioana Sofia Ciutrilă' sessions:

13:35 - 14:00 (GMT)
Oct 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 13:35 10/14/2021 14:00 Europe/Bucharest Remover: o nouă soluție în retratamentul endododntic/ Remover: a new solution in the endodontic retreatment - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Dr. Ioana Sofia Ciutrilă,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232


14:00 - 14:30 (GMT+03:00)
Oct 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 14:00 10/14/2021 14:30 Dental Pulp Regeneration/ Regenerarea pulpei dentare - Conferință sponsorizată de Elmex - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Dr. med. dent. Anja Ivica,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232

Dental Pulp Regeneration/ Regenerarea pulpei dentare - Conferință sponsorizată de Elmex

14:00 - 14:30 (GMT+03:00)
October 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 14:00 10/14/2021 14:30 Dental Pulp Regeneration/ Regenerarea pulpei dentare - Conferință sponsorizată de Elmex - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Dr. med. dent. Anja Ivica,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232
Dr. med. dent. Anja Ivica
Dr. med. dent. Anja Ivica
Dr. med. dent. Anja Ivica, PhD a absolvit programul doctoral la Facultatea de biotehnologie orală și bioinginerie a Universității din Zurich - în 2020 cu teza: Regenerarea pulpară în dentiția umană. În perioada 2020 - 2021 a urmat Progr amul de specializare clinică în endodonție la Centrul de medicină dentară al University of Zurich. Premii și distincții: bursă de excelență din partea guvernului Elveției, bursier al municipalității Zagreb, Premiul pentru cea mai buna prezentare pentru grant de cercetare Hartmann Müller-Stiftung, Societatea Elvețiană de Endodonție, Kandersteg 2019. Din august 2021 practică stomatologia la o clinică privată din Croația.Dr. med. dent. Anja Ivica' sessions:

14:00 - 14:30 (GMT)
Oct 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 14:00 10/14/2021 14:30 Europe/Bucharest Dental Pulp Regeneration/ Regenerarea pulpei dentare - Conferință sponsorizată de Elmex - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Dr. med. dent. Anja Ivica,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232


14:30 - 15:15 (GMT+03:00)
Oct 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 14:30 10/14/2021 15:15 Cadrul legislativ privind serviciile medicale stomatologice în contextul pieței concurențiale/ Legislative framework on dental medical services in the context of the competitive market - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Prof. Dr. Ecaterina Ionescu,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232

Cadrul legislativ privind serviciile medicale stomatologice în contextul pieței concurențiale/ Legislative framework on dental medical services in the context of the competitive market

14:30 - 15:15 (GMT+03:00)
October 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 14:30 10/14/2021 15:15 Cadrul legislativ privind serviciile medicale stomatologice în contextul pieței concurențiale/ Legislative framework on dental medical services in the context of the competitive market - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Prof. Dr. Ecaterina Ionescu,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232
Prof. Dr. Ecaterina Ionescu
Prof. Dr. Ecaterina Ionescu
Prof. Dr. Ecaterina Ionescu

UMF Carol Davila București, România

Medic primar Ortodontie si ortopedie dento-facială, Medic primar Stomatologie generala

Presedinte al Colegiului Medicilor Stomatologi din România –2011-prezent

Membru fondator al Asociației Naționale Române de Ortodonție (ANRO)

Membru fondator al Uniunii Naționale a Asociațiilor Stomatologice (UNAS)

Membru fondator al Asociației de Reabilitare Orală din România (AROR)

Membra a Asociației Balcanice de Stomatologie (BaSS)

Membra a Fundației Tweed-Merrifield – Tucson, S.U.A

Membra a Societății Europene de Ortodonție (EOS)Prof. Dr. Ecaterina Ionescu' sessions:

14:30 - 15:15 (GMT)
Oct 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 14:30 10/14/2021 15:15 Europe/Bucharest Cadrul legislativ privind serviciile medicale stomatologice în contextul pieței concurențiale/ Legislative framework on dental medical services in the context of the competitive market - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Prof. Dr. Ecaterina Ionescu,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232


15:15 - 16:00 (GMT+03:00)
Oct 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 15:15 10/14/2021 16:00 Avantajele modificării tehnicii Camille-Bernard în plastia buzei inferioare după extirparea tumorilor maligne/ Advantages of the modified Camille-Bernard technique in lower lip reconstruction after malignant tumors resection - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Prof. Dr. Alexandru Bucur,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232

Avantajele modificării tehnicii Camille-Bernard în plastia buzei inferioare după extirparea tumorilor maligne/ Advantages of the modified Camille-Bernard technique in lower lip reconstruction after malignant tumors resection

15:15 - 16:00 (GMT+03:00)
October 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 15:15 10/14/2021 16:00 Avantajele modificării tehnicii Camille-Bernard în plastia buzei inferioare după extirparea tumorilor maligne/ Advantages of the modified Camille-Bernard technique in lower lip reconstruction after malignant tumors resection - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Prof. Dr. Alexandru Bucur,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232
Prof. Dr. Alexandru Bucur
Prof. Dr. Alexandru Bucur
--Prof. Dr. Alexandru Bucur' sessions:

15:15 - 16:00 (GMT)
Oct 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 15:15 10/14/2021 16:00 Europe/Bucharest Avantajele modificării tehnicii Camille-Bernard în plastia buzei inferioare după extirparea tumorilor maligne/ Advantages of the modified Camille-Bernard technique in lower lip reconstruction after malignant tumors resection - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Prof. Dr. Alexandru Bucur,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232


16:00 - 16:15 (GMT+03:00)
Oct 14, 2021
Break
Add to calendar 10/14/2021 16:00 10/14/2021 16:15 Pauză/ Break - Congresul Transilvania 2021

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232

Pauză/ Break

16:00 - 16:15 (GMT+03:00)
October 14, 2021
Break
Add to calendar 10/14/2021 16:00 10/14/2021 16:15 Pauză/ Break - Congresul Transilvania 2021

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232
16:15 - 17:00 (GMT+03:00)
Oct 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 16:15 10/14/2021 17:00 Perspective și limite în abordările prezente și viitoare ale tratamentului implanto-protetic/ Perspectives and limitations in the present and future approaches of implant-prosthetic treatment - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Prof. Dr. Norina Forna,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232

Perspective și limite în abordările prezente și viitoare ale tratamentului implanto-protetic/ Perspectives and limitations in the present and future approaches of implant-prosthetic treatment

16:15 - 17:00 (GMT+03:00)
October 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 16:15 10/14/2021 17:00 Perspective și limite în abordările prezente și viitoare ale tratamentului implanto-protetic/ Perspectives and limitations in the present and future approaches of implant-prosthetic treatment - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Prof. Dr. Norina Forna,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232
Prof. Dr. Norina Forna
Prof. Dr. Norina Forna
------Prof. Dr. Norina Forna' sessions:

16:15 - 17:00 (GMT)
Oct 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 16:15 10/14/2021 17:00 Europe/Bucharest Perspective și limite în abordările prezente și viitoare ale tratamentului implanto-protetic/ Perspectives and limitations in the present and future approaches of implant-prosthetic treatment - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Prof. Dr. Norina Forna,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232


17:00 - 17:15 (GMT+03:00)
Oct 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 17:00 10/14/2021 17:15 Priorități chirurgicale în reabilitarea orală complexă/ Surgical priorities in complex oral rehabilitation - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Șef Lucr. Dr. Doriana Agop-Forna,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232

Priorități chirurgicale în reabilitarea orală complexă/ Surgical priorities in complex oral rehabilitation

17:00 - 17:15 (GMT+03:00)
October 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 17:00 10/14/2021 17:15 Priorități chirurgicale în reabilitarea orală complexă/ Surgical priorities in complex oral rehabilitation - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Șef Lucr. Dr. Doriana Agop-Forna,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232
Șef Lucr. Dr. Doriana Agop-Forna
Șef Lucr. Dr. Doriana Agop-Forna
-Șef Lucr. Dr. Doriana Agop-Forna' sessions:

17:00 - 17:15 (GMT)
Oct 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 17:00 10/14/2021 17:15 Europe/Bucharest Priorități chirurgicale în reabilitarea orală complexă/ Surgical priorities in complex oral rehabilitation - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Șef Lucr. Dr. Doriana Agop-Forna,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232


17:15 - 18:00 (GMT+03:00)
Oct 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 17:15 10/14/2021 18:00 Discromiile dentare, consecutive terapiei ortodontice fixe/ Dental dyschromia, following fixed orthodontic therapy - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Prof. Dr. Mariana Păcurar,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232

Discromiile dentare, consecutive terapiei ortodontice fixe/ Dental dyschromia, following fixed orthodontic therapy

17:15 - 18:00 (GMT+03:00)
October 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 17:15 10/14/2021 18:00 Discromiile dentare, consecutive terapiei ortodontice fixe/ Dental dyschromia, following fixed orthodontic therapy - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Prof. Dr. Mariana Păcurar,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232
Prof. Dr. Mariana Păcurar
Prof. Dr. Mariana Păcurar
-Prof. Dr. Mariana Păcurar' sessions:

17:15 - 18:00 (GMT)
Oct 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 17:15 10/14/2021 18:00 Europe/Bucharest Discromiile dentare, consecutive terapiei ortodontice fixe/ Dental dyschromia, following fixed orthodontic therapy - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Prof. Dr. Mariana Păcurar,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232


18:00 - 19:00 (GMT+03:00)
Oct 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 18:00 10/14/2021 19:00 Abordarea cazurilor complexe/ Full circle - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Dr. Alex Rugină,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232

Abordarea cazurilor complexe/ Full circle

18:00 - 19:00 (GMT+03:00)
October 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 18:00 10/14/2021 19:00 Abordarea cazurilor complexe/ Full circle - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Dr. Alex Rugină,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232
Dr. Alex Rugină
Dr. Alex Rugină
Alex Rugină, a absolvit în anul 2011 Facultatea de Medicină Dentară din Timișoara, Romania și a continuat pregătirea postuniversitară prin participarea la cursuri de specialitate în Romania și în Europa.

Din 2011, și-a desfășurat activitatea cu predilecție în practica privată, unde a descoperit pasiunea pentru protetica dentară și stomatologia restaurativă. Permanenta dorință de îmbunătățire, l-a condus într-un mod natural, de la a schimba idei cu alți colegi pasionați, la a susține prezentări și a împărtăși cunoștințele sale în protetica dentară.

În prezent, pe lângă activitatea clinică desfășurată în Timișoara, susține seminarii pentru colegii dentiști și îi ajută să își îmbunătățească arsenalul terapeutic prin cursurile STRUCTURE, adresate în principal preparațiilor dentare, ADHESION, care abordează etapele necesare realizarii restaurărilor adezive indirecte și FULL  CIRCLE, care este un curs modular despre reabilitările orale complexe.

Alex Rugină graduated in 2011 dental school in Timișoara, Romania and continued his training by attending dental courses in Romania and Europe.

Since 2011, he mainly activated in private practice, where he found his passion for prosthodontics and restorative dentistry.

His permanent drive for improvement naturally led him from exchanging ideas with other passionate colleagues, to having presentations and share his knowledge in prosthodontics.

At the present moment, besides his private practice in Timisoara, has courses for dentists and helps them improve their therapeutical skills with STRUCTURE, which approaches mainly tooth preparations, ADHESION which is about how to make indirect adhesive restorations and FULL CIRCLE, a course about complex full mouth rehabilitations.Dr. Alex Rugină' sessions:

18:00 - 19:00 (GMT)
Oct 14, 2021
Keynote
Add to calendar 10/14/2021 18:00 10/14/2021 19:00 Europe/Bucharest Abordarea cazurilor complexe/ Full circle - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Dr. Alex Rugină,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232