×
Reset Filters
Close
Close
Agenda

Event menu

Scroll top

Soft and Hard tissue Optimisation in modern Implantology: theoretical panel, workflows and processes. Advances in the Maintain Workflow/ Optimizarea țesuturilor moi și dure în implantologia modernă: teorie, protocoale și procedee. Noutăți în protocolul de menținere

12:15 - 13:15 (GMT+03:00)
16 October 2021
Keynote
Add to calendar 10/16/2021 12:15 10/16/2021 13:15 Europe/Bucharest Soft and Hard tissue Optimisation in modern Implantology: theoretical panel, workflows and processes. Advances in the Maintain Workflow/ Optimizarea țesuturilor moi și dure în implantologia modernă: teorie, protocoale și procedee. Noutăți în protocolul de menținere - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Dr. Alexander Tzovairis,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232

This session has ended. Feel free to explore other areas of the event platform.

Have questions? Let's talk

Open Chat
Dr. Alexander  Tzovairis
Dr. Alexander Tzovairis
Dr. Alexander Tzovairis

Born in 1975 in Thessaloniki having both French and Greek nationality, Alexander Tzovairis practices Periodontology and Implantology exclusively since 2002 in Greece, Luxembourg and in Belgium where he currently lives.

He got his DDS degree at the Dental School of the Aristote University of Thessaloniki and his Master degree in Periodontics at the Catholic University of Leuven - Brussels.

Since then, he attended several Master courses to enhance his specialisation on the fields of minimal invasive Periodontics and Implantology. 

He is currently an active contributor in case report publishing in various media platforms. His areas of interest are the use of lasers in periodontal treatment, Minimal Invasive protocols in implantology, Piezosurgery and the use of autologous dentin and PRF growth factors as biomaterials for bone regeneration.

He is a key opinion leader for Innovato Holdings (VPI Cervico System) Coauthor of the Cervical Socket plug technique and he is investigating new approaches in soft and hard tissue management for optimising treatment in implant sites (O.S.O. And S.I.T.E.O. Processes)

Născut în 1975 în Salonic, având naționalitate franceză și greacă, Alexander Tzovairis practică exclusiv parodontologie și implantologie din 2002 în Grecia, Luxemburg și în Belgia, unde locuiește în prezent.

A obținut diploma de DDS la Facultatea de Medicină Dentară a Universității Aristote din Salonic și masteratul în parodontologie la Universitatea Catolică din Leuven - Bruxelles.

De atunci, a participat la mai multe cursuri de master pentru a-și spori specializarea pe domeniile parodontologiei minim invazive și implantologiei.

În prezent, este un colaborator activ la publicarea prezentărilor de caz pe diferite platforme media. Domeniile sale de interes sunt utilizarea laserelor în tratamentul parodontal, protocoalele invazive minime în implantologie, Piezochirurgie și utilizarea dentinei autologe și a factorilor de creștere a PRF ca biomateriale pentru regenerarea osoasă.

El este un lider de opinie pentru Innovato Holdings (VPI Cervico System) Coautor al tehnicii de modelare cervicală și investighează noi abordări în gestionarea țesuturilor moi și dure pentru optimizarea tratamentului în siturile implantului (Procesele O.S.O. ȘI S.T.E.O.)Dr. Alexander Tzovairis' sessions:

12:15 - 13:15 (GMT)
Oct 16, 2021
Keynote
Add to calendar 10/16/2021 12:15 10/16/2021 13:15 Soft and Hard tissue Optimisation in modern Implantology: theoretical panel, workflows and processes. Advances in the Maintain Workflow/ Optimizarea țesuturilor moi și dure în implantologia modernă: teorie, protocoale și procedee. Noutăți în protocolul de menținere - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Dr. Alexander Tzovairis,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232


12:00 - 12:10 (GMT+03:00)
16 October 2021
Break
16:00 - 16:15 (GMT+03:00)
16 October 2021
Break
18:00 - 19:00 (GMT+03:00)
16 October 2021
Keynote
09:00 - 09:30 (GMT+03:00)
16 October 2021
Keynote
11:00 - 11:15 (GMT+03:00)
16 October 2021
Break
13:35 - 13:50 (GMT+03:00)
16 October 2021
Break
14:45 - 15:40 (GMT+03:00)
16 October 2021
Keynote
16:35 - 16:40 (GMT+03:00)
16 October 2021
Break
Watching
Soft and Hard tissue Optimisation in modern Implantology: theoretical panel, workflows and processes. ...
12:15 - 13:15 (GMT+03:00)
16 October 2021
Keynote
13:55 - 14:00 (GMT+03:00)
16 October 2021
Break
16:15 - 16:30 (GMT+03:00)
16 October 2021
Break