×
Reset Filters
Close
Close
Agenda

Event menu

Scroll top

Comunicarea în ortodonție/ Communication in orthodontics

09:00 - 09:30 (GMT+03:00)
15 October 2021
Keynote
Add to calendar 10/15/2021 09:00 10/15/2021 09:30 Europe/Bucharest Comunicarea în ortodonție/ Communication in orthodontics - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Conf. Dr. Anca-Ștefania Mesaroș,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232

This session has ended. Feel free to explore other areas of the event platform.

Have questions? Let's talk

Open Chat
Conf. Dr.  Anca-Ștefania Mesaroș
Conf. Dr. Anca-Ștefania Mesaroș
Dr. Anca-Ștefania Mesaroș

Titlu universitar: Conferențiar  la Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, Cluj-Napoca, România

Diplome profesionale: medic primar în specialitatea ortodonție și ortopedie dento-facială, economist autorizat

Formare: A absolvit Facultatea de Medicină Dentară a UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca în 2008, a obținut Masterul în reabilitare orală și stomatologie în 2010, doctoratul în 2014 cu teza „Investigații asupra impactului tratamentului ortodontic asupra esteticii dento-faciale "realizat sub coordonarea UMF Cluj-Napoca în colaborare cu UFR Odontologie, Bordeaux, Franța.

A beneficiat de burse la Universitatea din Marsilia și la Universitatea din Bordeaux din Franța. A urmat cursuri avansate în domeniul ortodonției în SUA, Franța, Italia și România.

De asemenea, a absolvit Administrarea Afacerilor la Facultatea de Afaceri a Universității Babes Bolyai în 2017 și este în prezent manager al cabinetului stomatologic propriu din Cluj-Napoca din 2011.

Principalele subiecte de interes și cercetare:

o Managementul cabinetului stomatologic

o Estetica dento-facială

o Ortodonția

Contact: mesaros.anca@umfcluj.ro

Dr. Anca-Ștefania Mesaroș, DDS, PhD

Teaching Title: Associate Professor at the Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania

Professional Degrees: Senior Specialist in the Specialty of Orthodontics and Dento-Facial Orthopedics, Licensed Economist

Training: She graduated from the Faculty of Dentistry of UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca in 2008, obtained the Master in Oral Rehabilitation and Dentistry in 2010, the doctorate in 2014 with the thesis "Investigations upon the impact of orthodontic treatment on dento-facial aesthetics" conducted under coordination of UMF Cluj-Napoca in collaboration with UFR Odontologie, Bordeaux, France.

She benefitted of scholarships to the University of Marseille and the University of Bordeaux in France. She attended advanced courses in the field of orthodontics in the USA, France, Italy and Romania.

She also graduated Business Administration from the Faculty of Business of the Babes Bolyai University in 2017 and is currently manager of her own Dental Practice in Cluj-Napoca since 2011.

Main topics of interest and research:

Dental office management

Dento-facial Aesthetics

Orthodontics

Contact: mesaros.anca@umfcluj.roConf. Dr. Anca-Ștefania Mesaroș' sessions:

09:00 - 09:30 (GMT)
Oct 15, 2021
Keynote
Add to calendar 10/15/2021 09:00 10/15/2021 09:30 Comunicarea în ortodonție/ Communication in orthodontics - Congresul Transilvania 2021

Speakers:
Conf. Dr. Anca-Ștefania Mesaroș,

Click here to view more details about this session.
colegiulmedicilorcluj@myconnector.ro aKyOfPFEVzRHclXpWmTW75232


12:00 - 12:10 (GMT+03:00)
15 October 2021
Break
16:00 - 16:15 (GMT+03:00)
15 October 2021
Break
18:00 - 19:00 (GMT+03:00)
15 October 2021
Keynote
Watching
Comunicarea în ortodonție/ Communication in orthodontics
09:00 - 09:30 (GMT+03:00)
15 October 2021
Keynote
11:00 - 11:15 (GMT+03:00)
15 October 2021
Break
13:35 - 13:50 (GMT+03:00)
15 October 2021
Break
14:45 - 15:40 (GMT+03:00)
15 October 2021
Keynote
16:35 - 16:40 (GMT+03:00)
15 October 2021
Break
13:55 - 14:00 (GMT+03:00)
15 October 2021
Break
16:15 - 16:30 (GMT+03:00)
15 October 2021
Break