×
Reset Filters
Close
Close
Event Info

Event menu

Scroll top

About

Anul care s-a scurs de la ediția precedentă a Congresului de Medicină Dentară Transilvania a fost o perioadă de provocări și greutăți deosebite pentru medicii stomatologi. Măsurile impuse de pandemia aflată în plină desfășurare au răscolit societatea sub toate aspectele. În aceste condiții speciale, cabinetele dentare au reușit să ofere populației servicii stomatologice de cea mai bună calitate. Caracterul privat al serviciilor medicale stomatologice a permis ca medicii stomatologi să nu fie copleșiți de situație. Emulația pentru perfecționare profesională și adaptarea managementului cabinetelor la situația de criză au avut rezultate pozitive. În acest context, Congresul de Medicină Dentară Transilvania din acest an este un eveniment așteptat de foarte mulți colegi pentru oportunitatea pe care o oferă de a ne împărtăși experiențele personale cu reușite și greutăți din perioada extrem de grea și neobișnuită prin care am trecut și trecem în continuare.

Congresul din acest an vine cu o ofertă foarte valoroasă de conferințe susținute de personalități recunoscute, apreciate și respectate de comunitatea medicilor stomatologi. Specialiști din România, Franța, Germania, Statele Unite ale Americii, Portugalia, Croația, Rusia, Grecia și Emiratele Arabe Unite vor fi pentru puțin timp alături de noi. Vom avea ocazia să asistăm și la foarte numeroase prezentări orale ale medicilor stomatologi din cabinete cu practică privată. Temele sunt de interes maxim și vizează probleme medicale și organizatorice ale domeniului și vor fi prezentate astfel încât să poată fi implementate cu ușurință și folosite în cabinetele noastre.

Dragi colegi, organizatorii congresului s-au străduit să asigure condiții optime de urmărire a lucrărilor în sistem online pentru toți participanții. Vă așteptăm cu drag pentru a fi împreună, pentru a ne revedea și auzi, chiar dacă situația actuală ne impune încă niște limite pentru socializare în mod fizic. Solidaritatea și comunicarea eficientă sunt elementele care conferă putere și prestigiu comunității medicilor stomatologi.

The year that has passed since the previous edition of the Transilvania Congress of Dentistry was a period of special challenges and difficulties for dentists. The measures imposed by the ongoing pandemic have troubled society in all respects. Under these special conditions, dental offices have managed to provide the population with the best quality dental services. The private nature of the dental medical services allowed the dentists not to be overwhelmed by the situation. Emulation for professional development and adaptation of office management to the crisis situation had positive results. In this context, this year's Transylvania Congress of Dentistry is an awaited event by many colleagues for the opportunity it offers to share our personal experiences with successes and hardships, from the extremely difficult and unusual period we went and we are going through.

This year's edition comes with a very valuable offer of conferences delivered by personalities recognized, appreciated and respected by the dentist community. Specialists from Romania, France, Germany, the United States, Portugal, Croatia, Russia, Greece and the United Arab Emirates will be with us for a short time. We will have the opportunity to attend many oral presentations of dentists from private practice offices. The topics are of a maximum interest and address medical and organizational issues in the field and will be presented so that they can be easily implemented and used in our offices.

Dear colleagues, the organizers of the congress strived to ensure optimal conditions for the online attending of the scientific event. We are waiting for you to join us, to see and hear each other, even if the current situation still imposes some limits on physically socialization. Solidarity and effective communication are the elements that give strength and prestige to the dentistry community.